Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 Home

 Organisatie

 Lokatie

 Subsidie

 Bedrijven

 Foto

 Contact

 agenda

 agendaPM

 nieuws

 vastgoedWindenergie in Dordrecht

De raad van Dordrecht heeft in de vergadering van 25 juni 2013 besloten te kiezen voor het benutten van windenergie om de eigen energiedoelstellingen te kunnen realiseren: 20% duurzame energieopwekking in 2020 en in 2050 klimaatneutraal. 17 December 2013 is door de raad van Dordrecht daartoe de Uitvoeringsagenda Windenergie vastgesteld. Onderdeel van deze Uitvoeringsagenda is een stadsbrede communicatie over windenergie. De raad van Dordrecht heeft in laatstgenoemde vergadering eveneens ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark in Dordrecht (ontwerp-Notitie R&D) als start van de wettelijk verplichte plan-mer (milieu-effectrapportage) procedure gekoppeld aan de voorbereiding van een Structuurvisie Windenergie.

Bij deze de informatie over het windmolenpark: Windenergie in Dordrecht

september 2014
Kopie van Reacties en beantwoording versie maandag 14_juli
Raadsinformatiebrief communicatie wind 15 juli
Raadsvoorstel Notitie RD Wind 15 juli
Notitie Reikwijdte en DetailniveauDORDT QUICHOTE

Veel weerstand tegen windmolens op Kil III

Aangemoedigd door de provincie Zuid-Holland is Dordrecht druk in de weer met het zoeken van geschikte plekken voor windmolens. Ook Dordtse Kil III is wat de gemeente betreft een goede locatie. Van de circa 17 windturbines die het
stadsbestuur graag ziet komen, zou Kil III er vier moeten opnemen. Voor de andere molens denkt wethouder Wagemakers (Duurzaamheid) aan Dordtse Kil IV, het Zeehavengebied-Duivelseiland en de Merwedezone.

Henk Wiekart, voorzitter van de vereniging Beheer Dordtse Kil III, verzet zich tegen de plannen van de gemeente. Hij vertolkt daarmee de mening van de leden die zich in grote meerderheid uitspraken tegen de komst van de kolossale windturbines. ,,In de getoonde schetsen van de gemeente gaat men uit van 90 meter hoge masten en wieken met een doorsnee van 150 meter. Wij zitten niet te wachten op deze horizonvervuiling. Het levert de nodige herrie op en een aantal bedrijven gaat last krijgen van de slagschaduw van de wieken. Zeker op zonnige dagen geeft dat veel overlast. Het is alsof je op kantoor denkt dat iemand steeds de verlichting aan- en uitdoet.’’

Wiekart stoort zich bovendien aan het feit dat de gemeente zonder serieus overleg met de betrokken ondernemers een bestaand bedrijventerrein geschikt verklaart voor windmolens. ,,Dat voor Kil IV plannen bestaan om in windenergie te investeren, wisten we al. Maar daar moeten de eerste ondernemers nog beginnen. Die weten dus vooraf waar ze aan toe zijn. Voor ons terrein, ligt dat anders. Tot voor kort wisten wij niets van deze plannen af dus ik kan me goed voorstellen dat ondernemers zich overvallen voelen.”


"Lees de hele nieuwsbrief"


 Windenergie Vereniging Beheer Dordtse Kil 3
Windenergie in Dordrecht
parkmanager van ParkTrust copyright © 2009 - Vereniging beheer Dordtse Kil III - alle rechten voorbehouden Parkmanagement van ParkTrust

Hosting by ParkTrust Jade 208 3316 LJ Dordrecht | Design Ontwerp & Realisatie Micha-Design.nl