Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 Home

 Organisatie

 Lokatie

 Subsidie

 Bedrijven

 Foto

 Contact

 agenda

 agendaPM

 nieuws

 vastgoed Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Dhr. H. Wiekart  
Penningmeester: Dhr. M. den Heeten  
Secretaris: Vacant  
Algemeen Bestuurslid: Dhr. D. Van Chastelet  
Algemeen Bestuurslid: Dhr. M. Hooreman  
Algemeen Bestuurslid: Dhr. A. Muller  
Algemeen Bestuurslid: Dhr. M. de Keizer  

Commissies
 Beveiligingscommissie
Dhr. R. A. Heijkoop  
Dhr. A. Sluimers  
Dhr. N. de Leeuw  

 PR commissie
Dhr. H. Wiekart  

 Commissie groenonderhoud
Mevr. H. Wagenaar  

Parkmanagement
Op het bedrijventerrein Kil lll is parkmanagement van toepassing.

Voor de op Kil lll gevestigde bedrijven is de parkmanager bereikbaar via:
Telefoonummer 085-4832470 of 06-51156211
www.parktrust.nl

Lidmaatschap
Lid van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar zijn van:

Een perceel met een bedrijfsgebouw;
Of een perceel bestemd om te worden bebouwd met een bedrijfsgebouw;
Of van een bedrijfsunit in een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein.
Koper van een perceel is - conform een clausule in de koopovereenkomst - verplicht zich aan te sluiten bij de vereniging om het pakket parkbeheer af te nemen tegen een door de vereniging vast te stellen vergoeding per m² / per jaar van de aan hem in eigendom toebehorende oppervlakte grond, voor zover gelegen op het bedrijventerrein Kil lll.

Het lidmaatschap is voor overdracht en overgang vatbaar.

Vereniging Beheer Dordtse Kil 3
parkmanager van ParkTrust copyright © 2009 - Vereniging beheer Dordtse Kil III - alle rechten voorbehouden Parkmanagement van ParkTrust

Hosting by ParkTrust Jade 208 3316 LJ Dordrecht | Design Ontwerp & Realisatie Micha-Design.nl